Fəaliyyət istiqamətləri

Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinin fəaliyyətinin əsas məqsədi şəffaf idarəçilik, məsuliyyətli hasilat prinsiplərinin tətbiqi vasitəsilə dövlət, sosial və sahibkar maraqlarını ədalətli şəkildə tənzimləmək və yer təkinin dayanıqlı istifadəsinə nail olmaqdır.

  • Dağ Mədən Ayırma Aktı (DMAA)

    “DAĞ-MƏDƏN AYIRMASI” STATUSUNU ALMAQ ÜÇÜN TƏLƏB OLUNAN ƏSAS SƏNƏDLƏR

  • administration
    Geoloji Ayırma Statusu

    “GEOLOJI AYIRMA STATUSU” ALMAQ ÜÇÜN TƏLƏB OLUNAN ƏSAS SƏNƏDLƏR